top of page

מכון דרכים

"דרכים" הינה תשלובת של שירותי יעוץ וטיפול שהקמתי לפני 16 שנה ואשר הלכה והתפתחה, הוסיפה שירותים ויכולות. התשלובת מכילה שלושה סניפים : סניף האם ברחובות בניהולי,

הסניף לפסיכולוגיה רפואית ברחובות בניהולה של פטריסיה מן בוטבול,

והסניף לטיפול בטראומה ברחובות בניהולו של רועי חזיזה נרונסקי (בהקמה).

לצידם, קיים המועדון השיקומי לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה – "החממה", ברחובות, אשר נוסד ביזמתי לפני כעשור בשיתוף פעולה עם האגודה לבריאות הציבור ותחת חסותה וניהולה.

שירותים נוספים הם שירותים של בניית חוסן בקהילות ובארגונים, בניית פרוטוקולים של חירום למקרי אסון ותרגולם ושירותים של מתן טיפול לאנשי ארגונים כמו משטרת ישראל, מד"א -בארץ, ובחו"ל, באמצעות זום, לאנשי משרד החוץ ואנשי הביטחון של אל על. שירותים אלו ניתנים בפרישה ארצית בהתאם לצורך הגיאוגרפי.

יורם בן יהודה

bottom of page